محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

بالابر ریلی یا بالابر ستونی


بالابر الکتروهیدرولیکی تک ریل چرخ سالنی مدل LIR-W501-2 با ظرفیت 150 کیلوگرم و دسترسی 6 تا 10 متر

نردبان هیدرولیک چرخ سالنی مدل LIR-W500 با ظرفیت 125 کیلوگرم و دسترسی 3 تا 6 متر

بالابر الکتروهیدرولیک تک ریل چرخ خودرویی LIR-W501-1 با ظرفیت 150 کیلوگرم و دسترسی 6 تا 10 متر

بالابر نفربر چهار ریل چرخ خودرویی مدل LIR-W504 با ظرفیت 225 کیلوگرم و دسترسی 16 تا 20 متر

بالابر هیدرولیک دو ستون چرخ خودرویی مدل LIR-W502-1 با ظرفیت 190 کیلوگرم و دسترسی 12 تا 14 متر

بالابر هیدرولیکی دو ستون چرخ کارگاهی مدل LIR-W502-2 با ظرفیت 190 کیلوگرم و دسترسی 12 تا 14 متر