محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

بالابر های افزایش پارکینگ


بالابر پارکینگ دوبلکس قیچی مدل LIR-C425 با ظرفیت 2400 کیلوگرم و قابلیت جابه جایی 195 سانتی متر

بالابر پارکینگ دوبلکس مدل بازویی الکتروهیدرولیک LIR-C420 با ظرفیت 2400 کیلوگرم و قابلیت جابه جایی 155 مت

بالابر پارکینگی دوبلکس اهرمی هیدرولیک LIR-C426 با ظرفیت 2400 کیلوگرم و قابلیت جابه جایی 190 سانتی متر

بالابر پارکینگی دوبلکس جفت ریل هیدرولیک LIR-C421 با ظرفیت 2400 کیلوگرم و قابلیت جابه جایی 195 سانتی متر

بالابر تامین پارکینگ پله ای مدل LIR-C424 با ظرفیت 2400 کیلوگرم و قابلیت جابه جایی 1.4 متر

بالابر تعادلی تامین پارکینگ هیدرولیک مدل LIR-C423 با ظرفیت 2400 و قابلیت جابه جایی 1.4 متر

بالابر هیدرولیک تک ریل تامین پارکینگ LIR-C422 با ظرفیت 1850 و قابلیت جابه جایی 75/1 متر