• اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس
  • اوج صنعت پردیس

محصولات

بالابر هیدرولیک

توضيح فارسي : طرحی ، ساخت و نصب بالابر های هیدرولیکی
ایمنی و کیفیت بالابرهای هیدرولیک این شرکت از تظر مکانیک و سیستم الکترونیکی قابل توجه می باشد .

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

قیمت   ریال

نام بالابر ثابت :

بالابر هیدرولیک

عکس کوچک 1 :

files\8141\Products\44121-SmallPic.jpg

عکس کوچک 2 :

files\8141\Products\44121-SmallPic.jpg

عکس کوچک 3 :

files\8141\Products\44121-SmallPic.jpg

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

6338

اوج صنعت پردیس