محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

مزایای آسانسورهای هیدرولیکی

پمپ های هیدرولیکی

مقدمه :


یک پمپ هیدرولیکی ، انرژی مکانیکی حاصل از موتور الکتریکی یا احتراقی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند . معمولا جهت راه اندازی پمپ ها در تاسیسات ثابت هیدرولیکی از موتور احتراق داخلی استفاده میشود . آنچه در مورد عملکرد پمپ لازم است بدانیم این است که پمپ فقط جریان تولید می کند و فشار بوجود آمده بستگی به میزان مقاومت در مقابل جریان تولیدی دارد .


[(gray)| تقسیم بندی پمپ ها :

[(gray)| تقسیم بندی پمپ ها :[


[(photo)| 1028330408641001B ]

[photo)|1028330408641001B)]

تو که علاقه مند به حوزه بالابری شاید این صفحات هم به دردت بخورن!

بالابر صنعتی

بالابر متحرک

بالابر قیچی


سوالات و نظرات خود در مورد این مقاله را برای ما ارسال کنید.