محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

الکتروموتور های خشک

توضیحات

در مدل های 1400 RPM
3000 RPM