محل کارخانه:جاجرود-منطقه صنعتی سعید آباد
دفتر مرکزی : 02177380416
کارخانه : 02176201147

آسانسور و مینی آسانسور ساختمانهای فاقد اسانسور


آسانسور الکتروهیدرولیک مدلLIR-E200 با ظرفیت 6 نفر

مینی اسانسور هیدرولیک پوشش شیشه کلاس B مدل LIR-E202 با ظرفیت 3 نفر

مینی اسانسور هیدرولیک نما کامپوزیت مدل LIR-E205 با ظرفیت حمل 4 نفر

مینی آسانسور الکتروهیدرولیک پوشش شیشه کلاس A مدل LIR-E201 با ظرفیت حمل 4 نفر

مینی آسانسور دوبلکس LIR-E206 با ظرفیت 3 نفر

مینی آسانسور کابین پارانوما LIR-E203 با ظرفیت 4 نفر

مینی آسانسور مابین پاگرد پله با پوششش شیشه مدل LIR-E204 با ظرفیت 3 نفر

مینی آسانسور هیدرولیک بین پله پوشش PVCمدل LIR-E207 با ظرفیت 3 نفر